Nỗ lực nâng cao chỉ số cải cách hành chính

20:47, 14/06/2021 [GMT+7]

 

Nỗ lực nâng cao chỉ số cải cách hành chính
Nỗ lực nâng cao chỉ số cải cách hành chính

 

UBND tỉnh vừa phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 của các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Chỉ số cải cách hành chính này được đánh giá dựa trên những tiêu chí cụ thể, thực chất, thông qua đó, có thể thấy sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị sở, ngành, địa phương trong trong công tác CCHC.

Năm 2020 này là năm thứ 4 liên tiếp Sở Xây dựng dẫn đầu bảng chỉ số CCHC ở khối sở, ban ngành với 86,54 điểm, xếp loại tốt. Với phương châm hành động “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, Sở đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, xem đây là công việc thường xuyên và thực hiện có lộ trình trên cơ sở bám sát các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Hiện nay, bộ máy Sở Xây dựng đã được tinh gọn và hoạt động hiệu quả với 4 phòng chuyên môn, 1 văn phòng, thanh tra Sở và 2 đơn vị tư vấn. Sở thường xuyên rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đẩy mạnh triển khai dịch vụ công mức độ 3, 4. Các thủ tục hành chính được công khai đầy đủ, minh bạch trên trang thông tin điện tử.

So với kết quả công bố năm 2019, nhiều cơ quan, đơn vị đã nỗ lực nâng cao chỉ số CCHC rất lớn, trong đó Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, từ vị trí xếp hạng 15/17 sở, ban ngành đã vươn lên vị trí thứ hai. Năm 2020, với quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó, đã chủ động rút ngắn 30% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền xử lý của Ban Quản lý nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Theo đánh giá của các sở, ngành, địa phương, trên cơ sở đúc kết kinh nghiệm từ các lần trước, quy định cũng như cách thức tiến hành đánh giá, xếp hạng chỉ số CCHC ngày càng được hoàn thiện, phù hợp, sát với thực tiễn hơn. Việc công bố chỉ số CCHC là để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả triển khai công tác CCHC của các sở, ban ngành và UBND cấp huyện trong tỉnh. Đối với nhiều đơn vị, địa phương, đây cũng là cơ sở để tiếp tục đề ra mục tiêu phấn đấu, nỗ lực triển khai các giải pháp với mục tiêu ngày càng nâng cao hơn nữa chỉ số cải cách hành chính, hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

CCHC là khâu đột phá chiến lược cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, vì thế để thực hiện có hiệu quả kế hoạch CCHC đòi hỏi phải có quyết tâm rất cao. Căn cứ vào kết quả xác định chỉ số CCHC năm 2020, các địa phương, đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đề ra những giải pháp cụ thể để khắc phục những nội dung còn hạn chế, với phương châm luôn đổi mới, sáng tạo, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá hiệu quả./.

Hồng Thủy – Đức Hưng