Thiếu Nước Tưới Ngay Từ Đầu Vụ Sản Xuất Hè Thu

19:23, 09/06/2021 [GMT+7]

 

 Thiếu Nước Tưới Ngay Từ Đầu Vụ Sản Xuất Hè Thu
Thiếu Nước Tưới Ngay Từ Đầu Vụ Sản Xuất Hè Thu

 

   Chỉ mới bước vào đầu vụ Hè thu năm 2021 nhưng tình hình thiếu nước sản xuất vụ tại tỉnh Phú Yên diễn ra nghiêm trọng. Để đảm bảo kế hoạch gieo trồng của địa phương, hoàn thành việc gieo sạ trước ngày 10/6, Công ty TNHH MTV thuỷ nông Đồng Cam đã nỗ lực triển khai các giải pháp chống hạn ngay đầu vụ.

Tại kênh chính Bắc, kênh chính Nam thuộc hệ thống thủy nông Đồng Cam, hiện tại, mực nước không chỉ thấp hơn thiết kế kỹ thuật trong mùa tưới mà còn âm tràn đến 0,6m. Trong khi đó, để có nước cấp về hệ thống kênh tưới hạ du, mực nước phải chảy với lưu lượng từ 35 đến 40m3/s.

Tại Phú Yên, đợt nắng nóng gay gắt kéo dài liên tục gần một tháng qua đang khiến lượng nước các hồ đập xuống thấp, nguy cơ thiếu nước sản xuất trong vụ hè thu năm nay là khó tránh khỏi. Tại hồ chứa nước này, lượng nước trữ được hiện thấp hơn cùng kỳ năm ngoái khoảng 1 triệu mét khối. Do đó, kế hoạch cấp nước cho hơn 14.000 hecta lúa của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy nông Đồng Cam không thể thực hiện được. Đến thời điểm hiện tại, mới có khoảng 60% diện tích được xuống giống.

  Để chủ động cho sản xuất lúa vụ Hè thu, 8 trạm bơm chống hạn được bố trí tại nhiều địa phương. Lo ngại lớn nhất lúc này là lượng nước về các hồ chứa từ viêc xả nước điều tiết của các công trình thủy điện thượng nguồn đều thấp hơn so với thiết kế, nguy cơ khô hạn sẽ diễn ra trên diện rộng./.

Đặng Dự - Đức Thuận