TX. Sông Cầu: Hướng đến mục tiêu trở thành thành phố trước năm 2025

22:12, 28/05/2021 [GMT+7]

 

 TX. Sông Cầu: Hướng đến mục tiêu trở thành thành phố trước năm 2025
TX. Sông Cầu: Hướng đến mục tiêu trở thành thành phố trước năm 2025

 

Sau hơn 10 năm xây dựng và phát triển, TX Sông Cầu đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và được công nhận đô thị loại III, trực thuộc tỉnh vào năm 2019. Hiện địa phương này tập trung hoàn thiện các tiêu chí phát triển đô thị theo hướng đô thị biển – du lịch - dịch vụ xanh, sạch, đẹp; là trung tâm kinh tế, văn hóa phía bắc của tỉnh, hướng đến trở thành thành phố trực thuộc tỉnh năm 2025. Để đạt mục tiêu này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Sông Cầu đang tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp quan trọng khắc phục những tồn tại hạn chế, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ nhằm phát huy mọi nguồn lực đưa thị xã phát triển nhanh và bền vững.

Thị xã Sông Cầu hôm nay đã có nhiều đổi thay về hạ tầng, cảnh quan; bộ mặt đô thị đang vươn mình phát triển và mang dáng dấp của đô thị hiện đại hướng biển, hướng sông nhờ những lợi thế sẵn có từ thiên nhiên... Đây là kết quả từ định hướng đúng đắn trong việc xác định các tiêu chí rõ ràng, ưu tiên tập trung đầu tư phát triển thị xã trong những năm gần đây. Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng bình quân của thị xã giữ vững mức trên 15,6% trong 5 năm qua; tỷ lệ giải quyết việc làm của thị xã cũng không ngừng được tăng lên.

Đại hội Đảng bộ thị xã Sông Cầu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu xây dựng thị xã trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa phía bắc của tỉnh, hướng đến trở thành thành phố năm 2025. Để đạt mục tiêu này, Thị xã Sông Cầu tập trung thực hiện 4 giải pháp đột phá: tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; phát huy lợi thế kinh tế biển, nhất là Khu du lịch quốc gia Vịnh Xuân Đài; tập trung xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị, xây dựng TX Sông Cầu xanh, sạch, đẹp; đồng thời tập trung thực hiện cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường biển.

Với mục tiêu phát triển Sông Cầu trở thành đô thị hướng biển hiện đại, TX Sông Cầu lấy vịnh Xuân Đài và sông Tam Giang làm trung tâm, mở rộng không gian đô thị về hướng Bắc và Tây bắc; nâng cấp, mở rộng các trục giao thông chính đáp ứng đủ tiêu chí đường thông hè thoáng nhằm tạo điểm nhấn, liên kết giữa các khu vực đô thị. Dọc theo đầm Cù Mông cùng hạ lưu sông Tam Giang nằm xen giữa lòng đô thị, được quy hoạch hình thành các khu dân cư tập trung sôi động và xây dựng cảnh quan sạch, đẹp.

Nhận thức sâu sắc trách nhiệm đối với nhân dân thị xã, với truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ TX Sông Cầu đang tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, phát huy mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện đạt kết quả cao nhất nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thức XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) đề ra, phấn đấu đưa TX Sông Cầu trở thành thành phố trực thuộc tỉnh đạt mục tiêu đề ra trước năm 2025.

An Bang – Quốc Hoàn