Tiểu sử những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử số 15)

23:56, 15/05/2021 [GMT+7]

Đơn vị bầu cử số 15, gồm: Thị trấn Hai Riêng, các xã: Đức Bình Tây, Đức Bình Đông, Sơn Giang, Sông Hinh, Ea Bá, Ea lâm, Ea Bar, Ea Bia, Ea Ly, Ea Trol thuộc huyện Sông Hinh

 

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên trong danh sách này là: 05 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên được bầu tại đơn vị bầu cử số 15 là: 03 người

 

 

Toạ Đàm: Phú Yên Sẵn Sàng Cho Ngày Hội Non Sông