Tiểu sử những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử số 12)

23:53, 15/05/2021 [GMT+7]

Đơn vị bầu cử số 12, gồm: Thị trấn Phú Thứ; các xã: Hòa Bình 1, Hòa Phong, Hòa Phú, Sơn Thành Đông, Sơn Thành Tây thuộc huyện Tây Hòa

 

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên trong danh sách này là: 05 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên được bầu tại đơn vị bầu cử số 12 là: 03 người

 

 

Toạ Đàm: Phú Yên Sẵn Sàng Cho Ngày Hội Non Sông