Phát huy dân chủ trong bầu cử

Phát huy dân chủ trong bầu cử

07:19 | 27/05/2021

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra thành công tốt đẹp đã tạo niềm tin, khí thế phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, ra sức thi đua lao động sản xuất tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước. Nhìn lại quá trình chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh cho thấy, thắng lợi của cuộc bầu cử là kết quả của sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp, là tinh thần, trách nhiệm, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân.

Bầu cử ở khu cách ly

Bầu cử ở khu cách ly

19:49 | 24/05/2021

Không khí bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tại các khu cách ly y tế do dịch bệnh COVID-19 cũng diễn ra nghiêm túc, đúng quy định. Vừa thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch, vừa đảm bảo cho số công dân đang cách ly thực hiện quyền bầu cử.

Chương trình hành động ỨNG CỬ VIÊN ĐBQH KHOÁ XV - ĐƠN VỊ TỈNH PHÚ YÊN - ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2

Chương trình hành động ỨNG CỬ VIÊN ĐBQH KHOÁ XV - ĐƠN VỊ TỈNH PHÚ YÊN - ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2

08:46 | 19/05/2021

Chương trình hành động ỨNG CỬ VIÊN ĐBQH KHOÁ XV - ĐƠN VỊ TỈNH PHÚ YÊN - ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2

Chương trình hành động ỨNG CỬ VIÊN ĐBQH KHOÁ XV - ĐƠN VỊ TỈNH PHÚ YÊN - ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1

Chương trình hành động ỨNG CỬ VIÊN ĐBQH KHOÁ XV - ĐƠN VỊ TỈNH PHÚ YÊN - ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1

06:40 | 18/05/2021

Chương trình hành động ỨNG CỬ VIÊN ĐBQH KHOÁ XV - ĐƠN VỊ TỈNH PHÚ YÊN - ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1

Toạ Đàm: Phú Yên Sẵn Sàng Cho Ngày Hội Non Sông

Toạ Đàm: Phú Yên Sẵn Sàng Cho Ngày Hội Non Sông

05:59 | 16/05/2021

Toạ Đàm: Phú Yên Sẵn Sàng Cho Ngày Hội Non Sông

Tiểu sử những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử số 15)

Tiểu sử những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử số 15)

23:56 | 15/05/2021

Tiểu sử những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử số 15)

Tiểu sử những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử số 14)

Tiểu sử những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử số 14)

23:55 | 15/05/2021

Tiểu sử những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử số 14)

Tiểu sử những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử số 13)

Tiểu sử những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử số 13)

23:54 | 15/05/2021

Tiểu sử những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử số 13)

Tiểu sử những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử số 12)

Tiểu sử những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử số 12)

23:53 | 15/05/2021

Tiểu sử những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử số 12)

Tiểu sử những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử số 11)

Tiểu sử những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử số 11)

23:52 | 15/05/2021

Tiểu sử những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử số 11)

Tiểu sử những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử số 10)

Tiểu sử những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử số 10)

23:51 | 15/05/2021

Tiểu sử những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử số 10)

Tiểu sử những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử số 9)

Tiểu sử những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử số 9)

23:50 | 15/05/2021

Tiểu sử những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử số 9)

Tiểu sử những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử số 8)

Tiểu sử những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử số 8)

23:50 | 15/05/2021

Tiểu sử những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử số 8)

Tiểu sử những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử số 7)

Tiểu sử những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử số 7)

23:49 | 15/05/2021

Tiểu sử những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử số 7)

Tiểu sử những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử số 6)

Tiểu sử những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử số 6)

23:48 | 15/05/2021

Tiểu sử những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử số 6)

Tiểu sử những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử số 5)

Tiểu sử những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử số 5)

23:47 | 15/05/2021

Tiểu sử những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử số 5)

Tiểu sử những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử số 4)

Tiểu sử những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử số 4)

23:46 | 15/05/2021

Tiểu sử những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử số 4)

Tiểu sử những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử số 3)

Tiểu sử những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử số 3)

23:45 | 15/05/2021

Tiểu sử những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử số 3)

Tiểu sử những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử số 2)

Tiểu sử những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử số 2)

23:43 | 15/05/2021

Tiểu sử những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử số 2)

Tiểu sử những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử số 1)

Tiểu sử những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử số 1)

23:39 | 15/05/2021

Tiểu sử những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử số 1)

QUY TRÌNH BẦU CỬ ĐBQH KHOÁ XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

QUY TRÌNH BẦU CỬ ĐBQH KHOÁ XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

10:21 | 12/05/2021

QUY TRÌNH BẦU CỬ ĐBQH KHOÁ XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

DANH SÁCH VÀ TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐBQH KHOÁ XV, ĐƠN VỊ TỈNH PHÚ YÊN

DANH SÁCH VÀ TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐBQH KHOÁ XV, ĐƠN VỊ TỈNH PHÚ YÊN

08:05 | 12/05/2021

DANH SÁCH VÀ TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐBQH KHOÁ XV, ĐƠN VỊ TỈNH PHÚ YÊN

Trailer BẦU CỬ ĐBQH KHOÁ XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Trailer BẦU CỬ ĐBQH KHOÁ XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

10:20 | 12/05/2021

Trailer BẦU CỬ ĐBQH KHOÁ XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Thời sự tối 31.01.2018

Thời sự tối 31.01.2018

10:10 | 01/02/2018

Thời sự tối 31.01.2018

.
.
Xem bài theo ngày
.