Tiểu sử những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử số 14)

23:55, 15/05/2021 [GMT+7]

Đơn vị bầu cử số 14, gồm: Thị trấn Củng Sơn, các xã: Sơn Hà, Phước Tân, Cà Lúi, Sơn Hội, Ea Chà Rang, Sơn Định, Krông Pa, Sơn Long, Suối Bạc, Sơn Phước, Suối Trai, Sơn Xuân, Sơn Nguyên thuộc huyện Sơn Hòa

 

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên trong danh sách này là: 05 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên được bầu tại đơn vị bầu cử số 14 là: 03 người

 

 

Toạ Đàm: Phú Yên Sẵn Sàng Cho Ngày Hội Non Sông