TB KHẨN SỐ 89 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 89 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

19:46 | 27/10/2021

TB KHẨN SỐ 89 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

Phú Yên ứng phó với mưa lớn và áp thấp nhiệt đới trên biển đông

Phú Yên ứng phó với mưa lớn và áp thấp nhiệt đới trên biển đông

09:23 | 26/10/2021

Chiều ngày 25/10, đồng chí Trần Hữu Thế- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh, chủ trì hội nghị trực tiếp và trực tuyến triển khai công tác ứng phó với mưa lớn và áp thấp nhiệt đới trên biển đông có khả năng mạnh lên thành bão. Tham dự hội nghị tại UBND tỉnh có các thành viên của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh; tại các điểm cầu ở các địa phương có lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

TB KHẨN SỐ 88 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 88 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

18:24 | 25/10/2021

TB KHẨN SỐ 88 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 87 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 87 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

19:46 | 24/10/2021

TB KHẨN SỐ 87 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 86 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 86 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

18:16 | 23/10/2021

TB KHẨN SỐ 86 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 85 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 85 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

16:36 | 22/10/2021

TB KHẨN SỐ 85 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 84 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 84 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

16:49 | 21/10/2021

TB KHẨN SỐ 84 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 83 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 83 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

11:12 | 17/10/2021

TB KHẨN SỐ 83 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

Số 4906/UBND-KGXV V/v thực hiện Nghị Quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ

Số 4906/UBND-KGXV V/v thực hiện Nghị Quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ

18:09 | 16/10/2021

Số 4906/UBND-KGXV V/v thực hiện Nghị Quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ

TB KHẨN SỐ 82 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 82 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

18:51 | 15/10/2021

TB KHẨN SỐ 82 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII

07:57 | 15/10/2021

Sáng ngày 14/10, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII đến các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; Ủy viên UBKT Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban Đảng, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban ngành đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng; lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các huyện ủy và đảng ủy trực thuộc. Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo tại hội nghị.

4622/UBND-KGVX V/v áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh

4622/UBND-KGVX V/v áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh

05:25 | 04/10/2021

4622/UBND-KGVX V/v áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh

TB KHẨN SỐ 80 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 80 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

05:07 | 28/09/2021

TB KHẨN SỐ 80 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 79 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 79 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

18:37 | 25/09/2021

TB KHẨN SỐ 79 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 78 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 78 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

08:49 | 25/09/2021

TB KHẨN SỐ 78 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 77 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 77 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

19:50 | 22/09/2021

TB KHẨN SỐ 77 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 76 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 76 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

17:47 | 21/09/2021

TB KHẨN SỐ 76 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 75 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 75 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

17:33 | 20/09/2021

TB KHẨN SỐ 75 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

4319/UBND-KGVX V/v tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh

4319/UBND-KGVX V/v tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh

05:39 | 20/09/2021

4319/UBND-KGVX V/v tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh

TB KHẨN SỐ 74 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 74 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

17:42 | 16/09/2021

TB KHẨN SỐ 74 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 73 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 73 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

18:32 | 15/09/2021

TB KHẨN SỐ 73 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 72 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 72 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

17:11 | 13/09/2021

TB KHẨN SỐ 72 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 71 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 71 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

13:59 | 11/09/2021

TB KHẨN SỐ 71 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 70 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 70 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

18:16 | 09/09/2021

TB KHẨN SỐ 70 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 69 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 69 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

14:58 | 08/09/2021

TB KHẨN SỐ 69 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 68 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 68 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

19:04 | 03/09/2021

TB KHẨN SỐ 68 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 67 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 67 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

19:52 | 02/09/2021

TB KHẨN SỐ 67 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 66 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 66 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

19:42 | 01/09/2021

TB KHẨN SỐ 66 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 65 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 65 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

17:22 | 31/08/2021

TB KHẨN SỐ 65 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 64 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 64 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

21:31 | 29/08/2021

TB KHẨN SỐ 64 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 63 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 63 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

20:06 | 28/08/2021

TB KHẨN SỐ 63 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 62 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 62 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

15:52 | 27/08/2021

TB KHẨN SỐ 62 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 61 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 61 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

19:59 | 22/08/2021

TB KHẨN SỐ 61 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

Danh sách người dân Phú Yên tại TP Hồ Chí Minh được đón về (đợt 9)

Danh sách người dân Phú Yên tại TP Hồ Chí Minh được đón về (đợt 9)

18:26 | 16/08/2021

UBND tỉnh Phú Yên sẽ tiếp tục tổ chức đón người dân Phú Yên gặp khó khăn tại TP Hồ Chí Minh về quê đợt 9 vào chiều 17/8. Xe sẽ xuất phát tại Bến xe Miền Đông (cũ) lúc 16 giờ 30. Dưới đây là danh sách 685 người dân Phú Yên tại TP Hồ Chí Minh được đón về quê trong đợt này.

3744/UBND-KGVX V/v tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh

3744/UBND-KGVX V/v tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh

16:31 | 14/08/2021

3744/UBND-KGVX V/v tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh

TB KHẨN SỐ 60 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 60 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

16:39 | 10/08/2021

TB KHẨN SỐ 60 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

Toàn cảnh phiên họp toàn thể đầu tiên của Chính phủ khóa XV

Toàn cảnh phiên họp toàn thể đầu tiên của Chính phủ khóa XV

17:56 | 11/08/2021

Ngày 11/8, Chính phủ nhiệm kỳ khóa XV đã họp phiên đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

TB KHẨN SỐ 59 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 59 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

21:50 | 09/08/2021

TB KHẨN SỐ 59 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

114-KL/TU KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ về phòng, chống dịch Covid-19 và việc tiếp nhận người dân từ TP.HCM và các tỉnh, thành phố phía Nam về Phú Yên

114-KL/TU KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ về phòng, chống dịch Covid-19 và việc tiếp nhận người dân từ TP.HCM và các tỉnh, thành phố phía Nam về Phú Yên

20:16 | 08/08/2021

114-KL/TU KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ về phòng, chống dịch Covid-19 và việc tiếp nhận người dân từ TP.HCM và các tỉnh, thành phố phía Nam về Phú Yên

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra lời kêu gọi phòng, chống dịch COVID-19

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra lời kêu gọi phòng, chống dịch COVID-19

16:49 | 05/08/2021

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có Lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19.

108-KL/TU KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ về công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay

108-KL/TU KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ về công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay

20:39 | 04/08/2021

108-KL/TU KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ về công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay

TB KHẨN SỐ 55 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 55 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

19:26 | 03/08/2021

TB KHẨN SỐ 55 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 54 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 54 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

21:34 | 02/08/2021

TB KHẨN SỐ 54 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

3474/UBND-KGVX V/v thực hiện Công điện 1063/CĐ-Ttg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ

3474/UBND-KGVX V/v thực hiện Công điện 1063/CĐ-Ttg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ

22:53 | 01/08/2021

3474/UBND-KGVX V/v thực hiện Công điện 1063/CĐ-Ttg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ

TB KHẨN SỐ 53 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 53 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

19:13 | 31/07/2021

TB KHẨN SỐ 53 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 52 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 52 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

21:35 | 30/07/2021

TB KHẨN SỐ 52 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 51 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 51 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

19:35 | 29/07/2021

TB KHẨN SỐ 51 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 50 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 50 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

19:42 | 28/07/2021

TB KHẨN SỐ 50 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 49 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 49 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

19:22 | 27/07/2021

TB KHẨN SỐ 49 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 48 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 48 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

20:14 | 26/07/2021

TB KHẨN SỐ 48 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 47 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 47 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

19:29 | 25/07/2021

TB KHẨN SỐ 47 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 46 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 46 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

19:26 | 24/07/2021

TB KHẨN SỐ 46 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

3283/UBND-KGVX V/v thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên toàn tỉnh

3283/UBND-KGVX V/v thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên toàn tỉnh

17:21 | 22/07/2021

3283/UBND-KGVX V/v thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên toàn tỉnh

TB KHẨN SỐ 43 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

TB KHẨN SỐ 43 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

19:38 | 20/07/2021

TB KHẨN SỐ 43 V/V TÌM NGƯỜI CÓ MẶT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ

Số 296/CV-BCĐ V/v áp dụng các biện pháp cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19

Số 296/CV-BCĐ V/v áp dụng các biện pháp cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19

21:23 | 18/07/2021

Số 296/CV-BCĐ V/v áp dụng các biện pháp cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19

.
.
Xem bài theo ngày
.