TP. Tuy Hòa: Đối thoại về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025

07:09, 09/04/2024 [GMT+7]

 

TP. Tuy Hòa: Đối thoại về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025
TP. Tuy Hòa: Đối thoại về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025

Chiều ngày 8.4, UB MTTQ VN TP. Tuy Hòa tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo thành phố với các tầng lớp nhân dân các phường, xã thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 của TP. Tuy Hòa. Tham gia chương trình đối thoại có đồng chí Huỳnh Lữ Tân, UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuy Hòa. 

Tại Hội nghị, hầu hết cử tri bày tỏ tán thành đối với chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 của TP. Tuy Hòa. Tuy nhiên, cử tri cũng đề cập nhiều băn khoăn đối với quá trình triển khai thực hiện Đề án như về tên gọi các phường mới, giải pháp đối với các trụ sở hạ tầng đã được đầu tư, việc sắp xếp cán bộ, công chức, người lao động dôi dư sau khi sát nhập…

Phát biểu tại buổi đối thoại, Bí thư Thành ủy Huỳnh Lữ Tân cho biết: Việc sắp xếp 5 đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Tuy Hòa, giai đoạn 2023-2025 là phù hợp với chủ trương của Đảng và quy định pháp luật; mở rộng không gian phát triển cho các phường trung tâm của thành phố Tuy Hòa và huy động nguồn lực, lợi thế sẵn có của các địa phương để xây dựng thành phố Tuy Hòa phát triển bền vững, tinh gọn tổ chức, bộ máy và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền địa phương. Đồng chí Huỳnh Lữ Tân khẳng định, việc sát nhập sẽ được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, trên cơ sở hạn chế thấp nhất sự xáo trộn cuộc sống của nhân dân. Đối với phương án sắp xếp nhân sự, thành phố sẽ tiến hành việc điều hòa, sắp xếp các biên chế trong thời gian 5 năm, đảm bảo đúng chế độ, chính sách, quyền lợi người lao động. Đối với cơ sở hạ tầng đã đầu tư, thành phố sẽ ưu tiên sử dụng lại phục vụ các nhu cầu thiết yếu khác, tránh lãng phí…

Theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã TP Tuy Hòa giai đoạn 2023-2025, có 5 phường, xã thuộc diện sắp xếp là xã Bình Ngọc và các phường 1, 2, 3, 4. Ngoài ra, 4 phường liền kề có điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính khi thực hiện phương án sắp xếp, gồm các phường 5, 6, 8, 9./.

Hồng Thủy – Lê Hùng