Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông

08:15, 04/04/2024 [GMT+7]

 

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông
Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông

Sáng 3/4, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Lê Văn Thìn chủ trì buổi giám sát chuyên đề về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (ATGT) từ năm 2009 đến hết năm 2023” trên địa bàn tỉnh tại Sở GT-VT. Tham gia đoàn giám sát có các ĐBQH: Dương Bình Phú - Giám đốc Sở KHCN, Lê Đào An Xuân - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; lãnh đạo UBMTTQ VN tỉnh.

Tại buổi giám sát, Sở GT-VT đã báo cáo tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo ATGT trên địa bản tỉnh từ năm 2009-2023. Theo đó, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, Sở GT-VT đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản về công tác bảo đảm TTATGT của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải, UBND tỉnh. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo trật tự, ATGT còn những hạn chế, bất cập, có lúc chưa thường xuyên; Việc thực hiện chế độ chính sách với lực lượng bảo đảm TTATGT chưa đáp ứng với điều kiện thực tế; Địa bàn rộng, lực lượng phải dàn trải chưa bảo đảm bố trí đủ để thực hiện công tác bảo đảm TTATGT trên các tuyến đường bộ, đường thuỷ...

  Kết luận buổi giám sát, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Lê Văn Thìn, đề nghị Sở GT-VT tiếp tục tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT cho người dân; phối hợp chặt chẽ các đơn vị xây dựng văn hoá giao thông kết hợp xử lý nghiêm trường hợp vi phạm; vận động người dân có thói quen sử dụng phương tiện công cộng, giảm phương tiện cá nhân; tiếp tục quan tâm vấn đề đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe để người tham gia giao thông có kỹ năng xử lý tình huống; tăng cường kiểm tra phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật. Đối với một số kiến nghị thuộc thẩm quyền, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận chuyển đến các cơ quan, đơn vị xem xét, giải quyết./.

An Bang