Thường trực HĐND tỉnh triển khai công tác quý II

09:06, 10/04/2024 [GMT+7]

 

Thường trực HĐND tỉnh triển khai công tác quý II
Thường trực HĐND tỉnh triển khai công tác quý II

Chiều 9/4, đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị Thường trực HĐND tỉnh đánh giá công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II. Tham dự có các đồng chí Lê Thanh Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Tấn Hổ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, các ban HĐND tỉnh.

Trong quý I, Thường trực HĐND tỉnh bám sát nội dung lãnh đạo của Tỉnh ủy, nghị quyết của HĐND, phát huy tinh thần trách nhiệm hoàn thành kế hoạch đã đề ra; thường xuyên phối hợp tốt với UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường trực MTTQVN tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Việc giải quyết nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ kịp thời và linh hoạt, tạo điều kiện để UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương. Chỉ đạo, điều hòa hoạt động của các ban của HĐND tỉnh trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát, khảo sát đảm bảo không trùng lặp, đúng luật định. Công tác tiếp công dân, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm thực hiện tốt.

Thường trực HĐND tỉnh triển khai công tác quý II
Thường trực HĐND tỉnh triển khai công tác quý II

Trong quý II, Thường trực HĐND tỉnh tập trung các nhiệm vụ liên quan đến: chỉ đạo, tổ chức thành công Kỳ họp thứ 20 (kỳ họp chuyên đề); chỉ đạo giám sát, đôn đốc đẩy mạnh việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2024; phối hợp Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp; chỉ đạo, điều hòa hoạt động giữa các ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh theo kế hoạch và theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh. Đồng thời, duy trì mối liên hệ và phối hợp công tác với Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQV tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan chức năng; tổ chức giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với các ban của HĐND tỉnh và Thường trực HĐND cấp huyện theo quy định; thực hiện các hoạt động khác theo yêu cầu nhiệm vụ và chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

An Bang