Tuyển chọn 7 mô hình KH-CN cấp tỉnh

14:36, 08/06/2021 [GMT+7]

 

Tuyển chọn 7 mô hình KH-CN cấp tỉnh
Tuyển chọn 7 mô hình KH-CN cấp tỉnh

 

Trong quý II/2021, Hội đồng KH-CN tỉnh đã tuyển chọn 7 mô hình KH-CN cấp tỉnh năm 2021. Trong đó đã có 3 mô hình được phê duyệt đang triển khai, 3 mô hình đã mở hồ sơ (trong đó có 1 mô hình đã họp hội đồng nhưng không trúng tuyển, 2 mô hình chờ họp hội đồng), 1 mô hình không có hồ sơ tham gia tuyển chọn.

Các mô hình đã phê duyệt đang triển khai gồm: Nghiên cứu xây dựng mô hình du lịch cộng đồng đặc thù gắn với bảo tồn rạn san hô Hòn Yến và quần thể đá đĩa tỉnh Phú Yên; Nghiên cứu và phát triển cây sen (Nelumbo muctifera Gaertn) theo hướng hàng hóa tại tỉnh Phú Yên; Ứng dụng công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm sá sùng (Sipunculus nudus Linanacus, 1766) theo hướng bền vững tại tỉnh Phú Yên

3 mô hình đã mở hồ sơ gồm: Thử nghiệm và xây dựng mô hình trồng giống lúa ST24 theo hướng hữu cơ tại tỉnh Phú Yên; Ứng dụng tiến bộ KH-CN xây dựng mô hình sản xuất cây giống keo lai tại tỉnh Phú Yên; Nghiên cứu xây dựng, ứng dụng hệ thống thông tin điện tử truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tỉnh Phú Yên.

Riêng Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao công nghệ trồng dâu nuôi tằm để phát triển làng nghề truyền thống tại huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên hiện không có hồ sơ tham gia tuyển chọn./.

Như Nguyện