Liên kết vùng Khánh Hòa - Phú Yên

08:12, 17/06/2021 [GMT+7]

 

Liên kết vùng Khánh Hòa - Phú Yên
Liên kết vùng Khánh Hòa - Phú Yên

 

         
Để tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề nghị Khánh Hòa và Phú Yên lập đề án liên kết vùng nam Phú Yên - bắc Khánh Hòa, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của 2 tỉnh.

Dự kiến sau liên kết, Khu kinh tế nam Phú Yên, giai đoạn 2021 - 2025, phải thu hút đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của 30 - 50 dự án; hoạt động xuất khẩu năm 2025 phải đạt gần 370 triệu USD; doanh thu giai đoạn này phải đạt khoảng 40.000 tỷ đồng; nộp ngân sách 800 tỷ đồng và giải quyết việc làm cho 11.000 lao động. Đối với Khu Kinh tế Vân Phong sẽ thu hút tối thiểu 150.000 tỷ đồng vốn đăng ký đầu tư mới giai đoạn 2021 - 2025, vốn giải ngân đạt từ 75.000 tỷ đồng trở lên.

Để cụ thể hóa các định hướng liên kết vùng nam Phú Yên - bắc Khánh Hòa, sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, UBND 2 tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành triển khai nội dung liên kết theo chức năng nhiệm vụ được giao, đảm bảo thực hiện có hiệu quả. Trong quá trình triển khai thực hiện, tùy thuộc vào tình hình thực tế của từng địa phương, 2 tỉnh sẽ chủ động có văn bản đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương xem xét đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương quản lý nhằm tạo điều kiện để 2 tỉnh thực hiện có hiệu quả nội dung liên kết./.

BT: Quốc Hoàn