Giảm hơn 22,5 tỉ đồng tiền điện cho khách hàng ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19

05:55, 11/01/2021 [GMT+7]

 

Giảm hơn 22,5 tỉ đồng tiền điện cho khách hàng ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19
Giảm hơn 22,5 tỉ đồng tiền điện cho khách hàng ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19

 

Thực hiện chính sách hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng dịch COVID-19 đợt 2, toàn tỉnh có hơn 259.540 khách hàng sử dụng điện được hỗ trợ với số tiền giảm hơn 22,5 tỉ đồng.

Ngành Điện thực hiện giảm 10% giá bán lẻ điện cho khách hàng sử dụng điện sinh hoạt từ bậc 1-4; khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch và khách hàng có kho chứa hàng hóa trong quá trình lưu thông được giảm giá điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất. Cụ thể, trong đợt 2, gần 259.300 khách hàng cá nhân; 15 kho bãi, 215 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú và 1 cơ sở cách ly, khám bệnh tập trung cho bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 được hỗ trợ giảm giá điện. Số tiền điện được giảm sẽ trừ vào kỳ tính tiền điện tháng 1/2021 của khách hàng.

Ngoài ra, ngành Điện cũng miễn giảm 100% tiền điện cho các cơ sở được dùng để cách ly, khám bệnh tập trung cho bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19; giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19./.

Hồng Thủy – Đức Hưng