Đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh

22:01, 07/12/2020 [GMT+7]

 

Đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh
Đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh

 

Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC Văn phòng Chính phủ Ngô Hải Phan cho biết, Văn phòng Chính phủ đã xây dựng công cụ cải cách và tài liệu hướng dẫn các bộ, ngành thực hiện thống kê, rà soát, đánh giá, tính chi phí tuân thủ, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Thực tế, việc đơn giản, cắt giảm TTHC đã và đang phần nào giúp các doanh nghiệp, công dân giảm bớt chi phí, thời gian thực thi pháp luật và dần cải thiện môi trường kinh doanh lành mạnh và minh bạch hơn.

Theo Văn phòng Chính phủ, giai đoạn 2016-2020, Việt Nam đã cắt giảm, đơn giản hóa 3.893/6.191 điều kiện kinh doanh, 6.776/9.926 dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành, tiết kiệm cho xã hội hơn 18 triệu ngày công/năm, tương đương khoảng 6.300 tỉ đồng. Những kết quả cải cách đó đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao vị thứ của Việt Nam trên các xếp hạng thế giới.

Để triển khai việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, thời gian qua, các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã rà soát, đánh giá những TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị mình; bố trí cán bộ, công chức đủ năng lực thực hiện rà soát đảm bảo nghiêm túc, đúng quy trình quy định… Theo đó, Phú Yên đã cắt giảm 22 thủ tục trên các lĩnh vực lưu thông hàng hóa, an toàn thực phẩm, viễn thông - internet, hộ tịch, nuôi con nuôi, giáo dục - đào tạo, thi đua - khen thưởng; thời gian cắt giảm từ 9-42% so với quy định của bộ, ngành Trung ương.

Về thời gian thực hiện TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp so với quy định của Trung ương, có 16 sở, ban ngành đã chủ động cắt giảm thời gian giải quyết TTHC từ 30-50% với 463/1.916 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, địa phương.

Biên tập: Quốc Hoàn