Người trồng rừng thiệt hại sau mưa bão

10:39, 01/12/2020 [GMT+7]

Sau bão số 12, người trồng rừng của tỉnh bị thiệt hại nặng vì rừng trồng bị ngã đổ. Có nhiều hộ dân, tỷ lệ rừng bị thiệt hại chiếm đến 90% diện tích đầu tư. Sau bão đến nay, người dân các xã miền núi đang khẩn trương thu hoạch trên diện tích bị thiệt hại để trồng lại rừng. Tuy nhiên, khó khăn phát sinh lúc này là khan hiếm giống và giá giống cây lâm nghiệp đang tăng rất cao.

Người trồng rừng thiệt hại sau mưa bão
Người trồng rừng thiệt hại sau mưa bão


Gần 10 ngày nay, rất đông nông dân trồng rừng trên những diện tích dọc ĐT 643 đi qua các huyện Tuy An và Sơn Hòa, tập trung khai thác rừng trồng. Điều dễ thấy là tất cả các vườn keo đều ngã đổ và cây còn rất nhỏ. Cây đang ở năm thứ 2 hoặc thứ 3. Rừng keo 3 năm tuổi đang xanh tốt của bà Nguyễn Thị Trai sau bão tan tác. Nếu không ngã đổ thì nếu thu hoạch kéo non bán ít nhất cũng 40 triệu  đồng, trong khi đó sau bão ngã đổ như thế này bán chỉ còn gần 10 triệu đồng.

Theo tính toán của hộ trồng, 1 hecta keo chi phí đầu tư ban đầu 24 triệu đồng và chăm bón đến năm thứ 3, suất đầu tư lên đến 30 triệu… Sau bão số 12, 3 huyện Đồng Xuân, Tuy An, Sơn Hòa và thị xã Sông Cầy, diện tích keo ngã đổ lên đến hơn 700 hecta, với tỷ lệ thiệt hại thấp nhất 30%, cao nhất 70% diện tích…
Phần lớn rừng trồng bị thiệt hại còn nhỏ nên thu hoạch bán vớt vát giá không được là bao. Nhiều hộ sau thu hoạch đang xoay sở vốn để trồng lại rừng… 

1 hecta keo bị ngã đổ 30-70% thu vào chỉ bằng 1/3 so với đầu tư ban đầu. Đã vậy, sau thu hoạch rừng ngã đổ muốn đầu tư trồng lại rất khó vì giống khan hiếm do số hộ trồng rừng phát sinh sau bão tăng lên. Lúc này, giá keo giống tăng lên đến 1.100 đồng/cây nên thiếu vốn trồng lại rừng sau bão là điều hầu hết người dân gặp phải.

An Bang