Tiểu sử đồng chí Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII

09:15, 17/10/2020 [GMT+7]

 

Tiểu sử đồng chí Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII
Tiểu sử đồng chí Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII