Tiểu sử đồng chí Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII

09:18, 17/10/2020 [GMT+7]

 

Tiểu sử đồng chí Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII
Tiểu sử đồng chí Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII