Tiểu sử đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII

09:17, 17/10/2020 [GMT+7]

 

Tiểu sử đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII
Tiểu sử đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII