Phú Yên có 04 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2020

11:17, 31/07/2020 [GMT+7]

 

Phú Yên có 04 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2020
Phú Yên có 04 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2020

 

Năm 2020, tỉnh Phú Yên có 04 sản phẩm, bộ sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên

04 sản phẩm gồm: Cà phê Hương Chồn của Công ty TNHH cà phê Huy Tùng; Nước mắm đặc biệt nhỉ của Hộ kinh doanh nước mắm Tân Lập; Bò một nắng ăn liền của Công ty TNHH sản xuất thực phẩm A Lý và bộ sản phẩm Bò một nắng ăn liền (dạng miếng và dạng sợi) của Công ty TNHH sản xuất chế biến và thương mại Hà Trung.

Đây là những sản phẩm có chất lượng, có tiềm năng phát triển sản xuất, đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng. Các sơ sở CNNT có sản phẩm được cấp Giấy chứng nhận sẽ được ưu tiên hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và các nguồn kinh phí địa phương để đầu tư phát triển sản xuất, đổi mới công nghệ thiết bị, xúc tiến thương mại, đào tạo lao động…

Ngọc Hiền- Thế Hoan