V/v Tiếp tục tăng cường triển khai công tác ứng phó cơn bão số 09

19:25, 27/10/2020 [GMT+7]

 

V/v Tiếp tục tăng cường triển khai công tác ứng phó cơn bão số 09 (1)
V/v Tiếp tục tăng cường triển khai công tác ứng phó cơn bão số 09 (1)

 

V/v Tiếp tục tăng cường triển khai công tác ứng phó cơn bão số 09 (2)
V/v Tiếp tục tăng cường triển khai công tác ứng phó cơn bão số 09 (2)

 

V/v Tiếp tục tăng cường triển khai công tác ứng phó cơn bão số 09 (3)
V/v Tiếp tục tăng cường triển khai công tác ứng phó cơn bão số 09 (3)