Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo

18:43, 24/09/2020 [GMT+7]

 

Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo
Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo

 

Phú Yên hiện có tới 31 dân tộc cùng sinh sống. Bằng nguồn vốn hỗ trợ của Ngân hàng Chính sách xã hội cùng với sự nỗ lực trong sản xuất, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Phú Yên đã vươn lên thoát nghèo. Điều này khẳng định sự đúng đắn trong việc thực hiện các chính sách giảm nghèo của Đảng và Nhà nước.

Gia đình anh HVing H Điếp ở buôn Học, xã Krông Pa, huyện Sơn Hòa là hộ thoát nghèo từ nguồn vốn vay phát triển kinh tế của Ngân hàng Chính sách xã hội để mua bò chăn nuôi. Từng là hộ nghèo, đến năm 2015 gia đình vươn lên là hộ cận nghèo rồi thoát nghèo vào năm 2019. Không chỉ có gia đình HVing H Điếp, từ đầu năm 2019 đến nay, xã Krông Pa có 63 hộ đã thoát nghèo. Tỷ lệ hộ thoát nghèo tăng là nhờ việc nhiều người dân đã tiếp cận và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi.

Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Sơn Hòa đã thực hiện cho vay 579 lượt hộ tại xã Krông Pa, tổng vốn giải ngân hơn 6,8 tỷ đồng. Nguồn vốn đáp này ứng nhu cầu sản xuất cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Từ hiệu quả mang lại của việc chăn nuôi bò sinh sản, ngân hàng phối hợp với chính quyền địa phương triển khai nhân rộng dự án giảm nghèo bền vững tại 6 buôn, tổng nguồn kinh phí đầu tư 150 triệu đồng với 13 hộ nghèo tham gia.

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, trong giai đoạn 2016-2020, đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Phú Yên được thụ hưởng đầy đủ các chương trình, dự án và chính sách an sinh xã hội liên quan đến đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ phát triển sản xuất, đời sống, thực hiện chính sách giảm nghèo. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người khu vực có đồng bào dân tộc sinh sống đạt gần 14 triệu đồng/người/năm.

Mục tiêu giảm nghèo của tỉnh Phú Yên trong giai đoạn 2021-2015 là bình quân mỗi năm giảm 1,5 đến 2% hộ nghèo theo chuẩn mới. Riêng tại các xã nghèo, khu vực miền núi bình quân giảm từ 2,5 đến 3% hộ nghèo/năm./.

Minh Trí