Tập huấn Nâng cao nguồn nhân lực cho cán bộ quản lý HTX.

11:21, 13/10/2020 [GMT+7]

 

Tập huấn Nâng cao nguồn nhân lực cho cán bộ quản lý HTX.
Tập huấn Nâng cao nguồn nhân lực cho cán bộ quản lý HTX.

 

Liên minh HTX tỉnh phối hợp Trường Bồi dưỡng cán bộ Liên minh HTX Việt Nam vừa tổ chức lớp tập huấn Nâng cao nguồn nhân lực cho cán bộ quản lý HTX trên địa bàn tỉnh.

Nội dung tập huấn gồm các chuyên đề như: vai trò của công tác kiểm soát HTX; cách tổ chức bộ máy kiểm soát, quyền hạn, nhiệm vụ của Ban kiểm soát HTX; Nội dung kiểm tra, giám sát trong HTX theo quy định của pháp luật; Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc HTX; Kiểm tra tài chính, kế toán HTX; thẩm định báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính của HTX…

Trong đó, chuyên đề được nhiều HTX quan tâm là nội dung kiểm tra pháp luật hợp đồng kinh doanh của HTX; kiểm tra pháp luật đất đai áp dụng đối với HTX và kiểm tra pháp luật lao động áp dụng đối với HTX. Đây là những chuyên đề cần thiết và gần gũi, giúp các HTX hoạt động đúng luật và phát triển bền vững. Lớp tập huấn sẽ kết thúc vào ngày 16/10./.

Như Nguyện