Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế làm việc huyện Phú Hòa về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

17:22, 14/09/2018 [GMT+7]

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế làm việc huyện Phú Hòa về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế làm việc huyện Phú Hòa về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới


Ngày 13/9, PCT UBND tỉnh Trần Hữu Thế làm việc với huyện Phú Hoà về kết quả thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020” (gọi tắt là Đề án 61) và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 – 2020.

Thời gian qua huyện Phú Hòa đã tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động quỹ hỗ trợ nông dân, các chương trình phối hợp giữa Hội nông dân với UBND, các ban, ngành trong xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân. Qua thực hiện các chương trình, dự án phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp ổn định, có mặt phát triển khá; cơ cấu kinh tế, lao động nông thôn chuyển dịch đúng hướng; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao…Tuy vậy, sức cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp còn thấp, lợi nhuận từ sản xuất nông nghiệp chưa cao, việc ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất chưa nhiều, cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch chậm…

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế nhấn mạnh: Huyện Phú Hoà cần phải tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, tạo sản phẩm chủ lực cho từng địa phương, tăng lợi thế cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp; giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa; đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất; bảo vệ môi trường; phát huy vai trò của giai cấp nông dân…/.

Hoàng Trúc – Như Thùy