Tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu thiết thực, an toàn và tiết kiệm

17:44, 11/09/2018 [GMT+7]

 

Tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu thiết thực, an toàn và tiết kiệm
Tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu thiết thực, an toàn và tiết kiệm


UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, các tổ chức mặt trận, hội, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các hoạt động vui đón Tết Trung thu năm 2018.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị liên quan lựa chọn địa điểm phù hợp, thuận lợi để tổ chức điểm vui đón Tết Trung thu cho trẻ em bảo đảm an toàn, lành mạnh, thiết thực; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi truyền thống cho trẻ em, giáo dục trẻ em giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc.

Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo, đài phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bằng các hình thức và nội dung phù hợp Tết Trung thu, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội về trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Các sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các trường hợp kinh doanh các loại văn hóa phẩm, đồ chơi không phù hợp với lứa tuổi của trẻ em; thường xuyên kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là các loại thực phẩm phục vụ Tết Trung thu./.

Biên tập Hoàng Trúc