Họp bàn nội dung chuẩn bị Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa VII

14:07, 07/09/2018 [GMT+7]

 

Họp bàn nội dung chuẩn bị Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa VII
Họp bàn nội dung chuẩn bị Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa VII


Chiều 6/9, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức sơ kết công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9 và bàn một số nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Cư chủ trì hội nghị.

Trong tháng 8, Thường trực HĐND tỉnh đã tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Kỳ họp thứ 8; công tác tổng hợp các ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 7 gởi đến UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trả lời theo quy định; HĐND tỉnh cũng đã cho ý kiến về việc bổ sung kinh phí cho 6 cơ quan, đơn vị với số tiền hơn 6 tỉ đồng; chủ trương đầu tư 6 dự án; về bổ sung kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 để thực hiện Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn các xã thuộc khu vực miền núi với số tiền 60 tỉ đồng. Đồng thời, kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với UBND tỉnh trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật của nhà nước, nghị quyết của HĐND tỉnh.

Trong tháng 9, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh sẽ giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với các tiêu chí trong lĩnh vực: Giáo dục – Đào tạo, Y tế, Văn hóa – Thể thao, bình đẳng giới; tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 giai đoạn 2016 – 2020; kết quả thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Hội nghị cũng đã cho ý kiến 9 nội dung UBND tỉnh dự kiến trình tại Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khóa VII sẽ diễn ra trong tháng 9 này./.

Nguyễn Hiền – Đức Hưng