Tập huấn về biến đổi khí hậu

17:26, 13/09/2018 [GMT+7]

 

Tập huấn về biến đổi khí hậu
Tập huấn về biến đổi khí hậu


Ngày 12/9, Sở Tài Nguyên và Môi trường phối hợp Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam tổ chức hội nghị tập huấn về biến đổi khí hậu cho các đối tượng làm việc trong các lĩnh vực có liên quan nhằm thực hiện kế hoạch Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tham gia tập huấn, các đại biểu được phổ biến các nội dung về cơ sở pháp lý thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu tại VN; những kinh nghiệm triển khai trên thế giới; đánh giá về tác động của Biến đổi khí hậu hiện nay đối với tỉnh Phú Yên và những nhiệm vụ mà tỉnh đã thực hiện trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu; hướng dẫn Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu của Việt Nam.

Thỏa thuận Paris ra đời trong bối cảnh năm 2015 được ghi nhận là năm có những biểu hiện rõ rệt nhất của biến đổi khí hậu, được xem văn kiện có tính chất bước ngoặt cho cuộc chiến ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu. Mục tiêu của tỉnh Phú Yên là thực hiện có hiệu quả công tác giảm phát thải nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, thực hiện lối sống thân thiện với môi trường; nâng cao nhận thức, chủ động ứng phó với thiên tai, giảm thiệt hại về người và tài sản; chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để thực hiện và góp phần chuyển đổi nền kinh tế của tỉnh theo hướng tăng trưởng xanh.../.

Ngọc Hiền- Minh Trí