Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển KT-XH năm 2018

12:58, 25/09/2018 [GMT+7]

 

Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kT-XH năm 2018
Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển KT-XH năm 2018


Sáng 24/9, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và xây dựng Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Đây là lần đầu tiên Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức hội nghị theo hình thức trực tuyến với các địa phương.

Bộ KH&ĐT cho biết, tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 tiếp tục duy trì đà chuyển biến tích cực, dự kiến hoàn thành 12/12 chỉ tiêu được Quốc hội giao. Trong đó, dự kiến có 8 chỉ tiêu vượt và 4 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định, tạo nền tảng quan trọng để thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng GDP duy trì ở mức cao, ước đạt 6,7%, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, mô hình tăng trưởng chuyển dần sang chiều sâu. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân duy trì ở mức dưới 4%; nợ công giảm xuống từ 63,7% cuối năm 2016 xuống còn khoảng 61,4% năm 2018; thu ngân sách Nhà nước ước đạt trên 1,35 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 3% so với dự toán và tăng 5,5% so với năm 2017; bội chi ngân sách ước đạt 3,67%, vượt mức chỉ tiêu Quốc hội giao...

Về định hướng kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019, Bộ KH & ĐT dự kiến thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trọng tâm là củng cố nền kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Duy trì đà tăng trưởng trên cơ sở cải thiện thực chất hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế gắn với đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng…

Đắc Lâm