Hội nghị UBND tỉnh mở rộng tháng 09/2018

15:57, 18/09/2018 [GMT+7]

 

Hội nghị UBND tỉnh mở rộng tháng 09/2018
Hội nghị UBND tỉnh mở rộng tháng 09/2018

 

Ngày 17/9, đồng chí Phạm Đại Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị UBND tỉnh mở rộng tháng 09/2018 cho ý kiến các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khóa VII.

Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến 9 tờ trình, dự thảo nghị quyết về Quy định mức chi đối với Hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng; Quy định mức chi hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc UBMTTQVN tỉnh, Ban tư vấn thuộc UBMTTQ các huyện, thị xã, thành phố; Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan hành chính, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập; Quy định tỷ lệ phân cấp nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn xã cho ngân sách xã để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Quy định mức hỗ trợ công trình phúc lợi cho các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới và xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020; Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của chính sách thu hút, đào tạo đãi ngộ bác sỹ giai đoạn 2014-2020; Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phát triển ngành Y tế tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy định mức chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức thuộc bộ phận tiếp dân và trả kết quả của các cơ quan hành chính và thông qua Đề án đề nghị công nhận thị xã Sông Cầu là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Phú Yên...

Chủ tịch UBND Phạm Đại Dương đề nghị các cơ quan soạn thảo trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị, hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết, đảm bảo chất lượng các tờ trình các ban HĐND tỉnh thẩm tra theo quy định./.

Hoàng Trúc – Quốc Hoàn