Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh làm việc với huyện Đồng Xuân

14:07, 21/09/2018 [GMT+7]

 

Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh làm việc với huyện Đồng Xuân
Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh làm việc với huyện Đồng Xuân


Tiếp tục chương trình kiểm tra tình hình thực hiện công tác Cải cách tư pháp tại các địa phương, đơn vị, Ngày 20/9, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đã có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Đồng Xuân và các cơ quan tư pháp huyện. Đồng chí Lương Minh Sơn, PBT TT Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo CCTP tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Kết quả kiểm tra cho thấy, từ năm 2016 đến nay, huyện Đồng Xuân đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ CCTP; sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan tư pháp được tăng cường; công tác phối hợp giữa các cơ quan ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được nâng cao; công tác kiểm sát hoạt động tư pháp được thực hiện đúng quy định; tính dân chủ trong xét xử được đề cao, vấn đề tranh tụng tại tòa được chú trọng. Bộ máy các cơ quan tư pháp của huyện được củng cố, kiện toàn, cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ CCTP.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống tư pháp huyện vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: có án  bị hủy để điều tra lại, bị sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán; tổ chức thi hành án có điều kiện thi hành còn chậm; hiệu quả hoạt động giám sát các cơ quan tư pháp chưa cao; …

Ghi nhận những kết quả đạt được của hệ thống các cơ quan tư pháp huyện Đồng Xuân đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí Lương Minh Sơn, PBT TT Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo CCTP tỉnh cũng đề nghị các cơ quan thuộc khối tư pháp huyện Đồng Xuân tăng cường hơn nữa công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chủ động giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo, không để kéo dài. Cấp ủy cần chủ động hơn trong việc tạo nguồn cán bộ tư pháp có năng lực và phẩm chất đạo đức, xây dựng mối quan hệ tốt giữa các cơ quan để thực hiện tốt nhiệm vụ CCTP. Đồng chí cũng yêu cầu các cơ quan tư pháp xây dựng đề án nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến các tầng lớp nhân dân, đánh giá kết quả để triển khai toàn tỉnh./.

Đức Hưng