Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh

10:17, 20/09/2018 [GMT+7]

 

Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh
Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh


Ngày 19/9, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ Cải cách tư pháp. Đồng chí Lương Minh Sơn, PBT TT Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo CCTP tỉnh chủ trì buổi làm việc. Dự hội nghị có đồng chí Võ Minh Thức, UV BTV Tỉnh ủy, PCT HĐND tỉnh cùng các thành viên trong BCĐ CCTP tỉnh.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác CCTP trong hoạt động Thi hành án dân sự được ngành quan tâm chỉ đạo và quản lý chặt chẽ. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của mình; hầu hết cán bộ, công chức ngành THADS nhận thức đầy đủ nhiệm vụ CCTP và vận dụng hiệu quả trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Công tác phối hợp giữa ngành THADS và các cơ quan, ban ngành có liên quan cũng được chú trọng, gắn kết chặt chẽ, mang lại hiệu quả cao, góp phần vào thành công chung của công cuộc CCTP trên địa bàn tỉnh.

Phân tích và làm rõ nhiệm vụ CCTP của ngành THADS, đồng chí Lương Minh Sơn, PBT TT Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo CCTP tỉnh đề nghị ngành Thi hành án dân sự tỉnh cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa thực hiện nhiệm vụ CCTP gắn với việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, chấp hành viên của ngành. Bên cạnh đó, ngành THADS tỉnh cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan tư pháp tỉnh; tranh thủ nguồn lực từ Trung ương để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất của ngành, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

Đức Hưng