Ban thường vụ Thành ủy Tuy Hòa làm việc với xã Bình Ngọc về công tác phát triển kinh tế

11:01, 19/11/2021 [GMT+7]

 

Ban thường vụ Thành ủy Tuy Hòa làm việc với xã Bình Ngọc về công tác phát triển kinh tế
Ban thường vụ Thành ủy Tuy Hòa làm việc với xã Bình Ngọc về công tác phát triển kinh tế

 

Chiều 17/11, BTV Thành ủy Tuy Hòa đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Bình Ngọc về hoạt động triển khai xây dựng các mô hình phát triển kinh tế của địa phương.

Thời gian qua xã Bình Ngọc đã triển khai thực hiện đạt kết quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nhiều mô hình phát triển kinh tế đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân; vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trên cây trồng làm tăng thu nhập trên diện tích đất sản xuất từ 200 đến 250 triệu đồng/ha/năm, có hộ thu nhập trên 250 triệu đồng/ha/năm.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Tuy Hòa Huỳnh Lữ Tân đề nghị xã Bình Ngọc cần xây dựng kế hoạch quy hoạch về phát triển kinh tế địa phương; đặc biệt quan tâm xây dựng và phát triển các sản phẩm OCOP; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Dịp này, Thường trực Thành ủy Tuy Hòa kiểm tra thực tế một số mô hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã Bình Ngọc.

Như Nguyện – Thanh Huy