100% doanh nghiệp sẽ triển khai hoá đơn điện tử từ 01/7/2022

11:52, 22/11/2021 [GMT+7]

 

100% doanh nghiệp sẽ triển khai hoá đơn điện tử từ 01/7/2022
100% doanh nghiệp sẽ triển khai hoá đơn điện tử từ 01/7/2022

 

Sáng ngày 21/11, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố triển khai hệ thống hóa đơn điện tử. Dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc. Lãnh đạo Cục thuế tỉnh dự Hội nghị tại điểm cầu Phú Yên. 

Để đảm bảo đến ngày 1/7/2022 toàn bộ người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử, Bộ Tài chính tổ chức thực hiện theo lộ trình 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 được triển khai từ trung tuần tháng 11/2021 tại 6 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định, Phú Thọ. Giai đoạn 2 triển khai từ tháng 4/2022 tại 57 tỉnh, thành phố còn lại. Việc triển khai hệ thống hóa đơn điện tử thành công sẽ tạo nền tảng cơ sở dữ liệu căn cơ và quan trọng để thực hiện quản lý thuế trên nền tảng số, phục vụ đắc lực cho công cuộc chuyển đổi số của ngành tài chính. Khi hệ thống hóa đơn điện tử đi vào thực tiễn sẽ giúp các doanh nghiệp giảm thiểu chi phí in ấn, vận chuyển, lưu trữ hóa đơn; tiết giảm tối đa thời gian làm các thủ tục đăng ký, thông báo, báo cáo, lập tờ khai sử dụng hóa đơn, kể cả phòng tránh tình trạng bị làm giả hóa đơn. Việc sử dụng hóa đơn điện tử còn tạo điều kiện để doanh nghiệp hiện đại hóa công tác quản lý; nâng cao trải nghiệm cho khách hàng, từ đó giúp doanh nghiệp nâng cao hình ảnh, thương hiệu cũng như lợi thế cạnh tranh.

Hồng Thủy – Đức Hưng