Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII: Xác định nhiệm vụ, giải pháp phù hợp đưa Phú Yên phát triển nhanh, bền vững

09:09, 17/10/2020 [GMT+7]

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII: Xác định nhiệm vụ, giải pháp phù hợp đưa Phú Yên phát triển nhanh, bền vững
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII: Xác định nhiệm vụ, giải pháp phù hợp đưa Phú Yên phát triển nhanh, bền vững

 

Trong hai ngày làm việc vừa qua, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII đã tập trung phân tích, thảo luận và đề ra nhiều giải pháp quan trọng với mục tiêu “nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn đảng bộ, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, xây dựng tỉnh Phú Yên phát triển nhanh, bền vững”.

Bên cạnh ghi nhận những kết quả đạt được, Đại hội đã thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá những hạn chế, yếu kém, tồn tại sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhất là với 4 chỉ tiêu chưa hoàn thành, gồm: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn, GRDP bình quân đầu người. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội và Tổng kim ngạch xuất khẩu. Các ý kiến đại biểu cho rằng, mặc dù đạt được mức tăng trưởng về kinh tế, song vẫn thiếu bền vững, quy mô nền kinh tế còn nhỏ, sức cạnh tranh thấp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, chưa tạo được những sản phẩm mang tính đột phá.

Báo cáo tham luận tại Đại hội, các địa phương, đơn vị đã tập trung phân tích, đánh giá và đề ra nhiều giải pháp phát triển trên các lĩnh vực gắn với đặc thù của từng địa phương, đơn vị. Là địa bàn có lợi thế về kinh tế biển, TX. Sông Cầu đã tập trung đề ra nhiều giải pháp nhằm khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong đó, trọng tâm của giai đoạn sắp tới chính là đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản bền vững, kết hợp hài hòa giữa nuôi trồng thủy sản với phát triển du lịch.

Với các huyện miền núi, định hướng phát triển kinh tế trong 5 năm tới chính là quy hoạch, hỗ trợ, phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp mới, hiệu quả. Giải pháp được đề ra chính là tập trung đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là giao thông. Chú trọng công tác kêu gọi đầu tư, xây dựng nhà máy, cơ sở chế biến nông, lâm sản để giải quyết đầu ra cho sản phẩm.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII: Xác định nhiệm vụ, giải pháp phù hợp đưa Phú Yên phát triển nhanh, bền vững
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII: Xác định nhiệm vụ, giải pháp phù hợp đưa Phú Yên phát triển nhanh, bền vững


Xây dựng nông thôn mới tiếp tục là nội dung được Đại hội tập trung xem xét, thảo luận, đề ra nhiều giải pháp thiết thực, hướng đến mục tiêu năm 2025, toàn tỉnh có 80% xã đạt chuẩn nông thôn mới, 15% xã nông thôn mới nâng cao và 5% xã nông thôn mới kiểu mẫu.

5 năm tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực trong nước và trong tỉnh sẽ có nhiều thuận lợi, thời cơ, song cũng có không ít khó khăn, thách thức đặt ra đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Những đóng góp với tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu svào các văn kiện Đại hội góp phần quan trọng để Đại hội đưa ra được những giải pháp tốt nhất, phù hợp nhất, khắc phục những tồn tại, phát huy những thành quả, xây dựng và phát triển tỉnh nhà trong nhiệm kỳ mới.

Hồng Thủy – Đức Hưng