Đổi thay vùng DTTS từ khi có trạm y tế

12:12, 27/02/2023 [GMT+7]

 

Đổi thay vùng DTTS từ khi có trạm y tế
Đổi thay vùng DTTS từ khi có trạm y tế

 

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các chính sách về y tế đã từng bước đi vào cuộc sống; sức khỏe, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, nhất là ở vùng đồng bào DTTS. Kết quả đó có sự góp sức không nhỏ của đội ngũ y, bác sỹ ở cơ sở.

A Ma Nghĩa- buôn Ken xã Ea Bá. 70 năm gắn bó với buôn làng, từng là cán bộ buôn, cán bộ xã; hơn ai hết, Ma Nghĩa thấu hiểu những khó khăn cũng như sự đổi thay, tiến bộ trong vấn đề chăm sóc sức khỏe của người dân buôn làng hôm nay từ khi có trạm y tế.

Kết quả đó là nhờ sự nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị, trong đó chủ lực là đội ngũ y, bác sỹ cơ sở.

Gần 30 năm gắn  bó với trạm y tế xã từ khi thành lập, phần lớn thời gian trong đó y sỹ Phạm Đức Hậu cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con buôn làng; kiên trì, thuyết phục, đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về y tế đến với cuộc sống người dân.

Sông Hinh là vùng miền núi với gần 50% dân số là người dân tộc thiểu số. Cùng với việc thụ hưởng đầy đủ các chương trình, chính sách y tế của Đảng, Nhà nước, các tập quán lạc hậu trong cộng đồng đã dần được loại bỏ, ý thức phòng chống bệnh, chất lượng cuộc sống của người dân nơi đây ngày được nâng lên, kết quả đó mang đậm dấu ấn của những y, bác sỹ cắm bản, cắm buôn làng.

VĂN THÙY