Tây Hoà giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

12:46, 10/02/2023 [GMT+7]

 

Tây Hoà giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới
Tây Hoà giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

 

Được công nhận là huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh vào năm 2018, với phương châm xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, nhưng không có điểm kết thúc… huyện Tây Hoà vẫn nỗ lực, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp, trở thành miền quê đáng sống. Đây cũng là tiền đề quan trọng để địa phương thực hiện “cú hích” trong phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn phát triển mới.

Huyện Tây Hòa được Thủ tướng Chính phủ Quyết định công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018, đến nay đã có 07 xã của huyện đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Kết quả này là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Đặc biệt là công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương từ huyện đến xã.

Ông Lê Văn Hoà, Bí thư kiêm Trưởng thôn Vinh Ba xã Hoà Đồng, cho biết, phát huy tinh thần “Dân biết, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”, thời gian qua, thôn Vinh Ba cũng đã tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia đóng góp vào công tác giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự và nỗ lực xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Để giữ vững tiêu chí về hộ nghèo, huyện Tây Hoà cũng đã tập trung chỉ đạo việc nâng cao chất lượng các tiêu chí, trong đó chú trọng vào tiêu chí thu nhập, vì đây là tiêu chí có tầm ảnh hưởng lớn và trực tiếp đến nhiều tiêu chí khác. Nhờ vậy, công tác giảm nghèo, chăm lo các đối tượng chính sách, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm thực hiện kịp thời. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều (giai đoạn 2021 - 2025), đến cuối năm 2022 giảm 2,81%.

Có thể nói, huyện Tây Hoà đã có những bước tiến dài trong xây dựng Nông thôn mới, từ quán triệt chủ trương, thay đổi nhận thức đến những hành động cụ thể của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Với quan điểm “xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục, có điểm khởi đầu mà không có kết thúc”, bên cạnh nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, việc phát huy sức mạnh nội lực trong dân chính là cách để huyện Tây Hoà tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới./.

Nguyễn Yên – Đắc Lâm