Kêu gọi đầu tư khu sản xuất các loại giống rau hoa nhiệt đới ứng dụng công nghệ cao.

10:21, 24/05/2019 [GMT+7]

 

Kêu gọi đầu tư khu sản xuất các loại giống rau hoa nhiệt đới ứng dụng công nghệ cao.
Kêu gọi đầu tư khu sản xuất các loại giống rau hoa nhiệt đới ứng dụng công nghệ cao.

 

UBND tỉnh Phú Yên đang kêu gọi các nhà đầu tư đầu tư dự án khu sản xuất các loại giống rau, hoa nhiệt đới ứng dụng công nghệ cao tại khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên.

Mục tiêu đầu tư nhằm du nhập, phát triển đa dạng các nguồn giống rau, hoa nhiệt đới chất lượng cho các vùng trồng trọt của tỉnh Phú Yên và các tỉnh trong khu vực. Hình thức đầu tư là đầu tư mới; trong nước hoặc 100% vốn nước ngoài, với diện tích khoảng 30ha, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 7,5 triệu USD (tương đương 150 tỷ đồng).

Dự án sẽ xây dựng dây chuyền sản xuất giống, hệ thống giống gốc, hệ thống ghép và chuyển nạp gen, hệ thống khảo nghiệm, hệ thống bảo quản, các hạng mục cơ sở hạ tầng phục vụ dự án. Trên cơ sở hiệu quả đầu tư trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên, dự án sẽ được tạo điều kiện để nhân rộng ra các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh phù hợp với đặc điểm của dự án, tạo nên các vùng nguyên liệu sản xuất giống trên địa bàn tỉnh Phú Yên, phục vụ tỉnh Phú Yên và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ./.

Lê Biết - Quốc Hoàn