Các hợp tác xã đồng hành cùng lao động nông thôn

08:36, 27/03/2018 [GMT+7]

Hiện toàn tỉnh có 113 HTX đang hoạt động. Các HTX giải quyết việc làm thường xuyên cho 1.735 người. Bình quân, mỗi HTX tạo việc làm cho 15 lao động. Các HTX trong tỉnh phấn đấu, mỗi năm mở mới từ 5-10 dịch vụ, tạo việc làm cho 100-500 lao động.

Các hợp tác xã đồng hành cùng lao động nông thôn
Các hợp tác xã đồng hành cùng lao động nông thôn


Theo ông Trần Hưng Lợi, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn (Sở NN&PTNT), lĩnh vực nông nghiệp tạo việc làm cho gần 1.400 lao động/80 HTX, chiếm trên 80% tổng số lao động đang có việc làm. Các HTX này không chỉ hoạt động sản xuất nông nghiệp thuần túy mà còn kết hợp kinh doanh dịch vụ tổng hợp. Hàng năm, các đơn vị này vừa duy trì dịch vụ truyền thống vừa mở thêm dịch vụ kinh doanh mới, nên tạo thêm việc làm ngày càng nhiều cho người lao động. Lao động đang làm việc tại HTX có thu nhập bình quân 2,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 300.000 đồng/người/tháng so với năm trước.

Theo Liên minh HTX tỉnh, các HTX với cơ chế tạo việc làm từ chính các hoạt động phục vụ đời sống người dân địa phương đang là kênh phù hợp với đối tượng lao động nông thôn. Thời gian qua, mặc dù số lượng HTX giảm nhưng số lao động được tạo việc làm không giảm, và đặc biệt thu nhập của người lao động năm sau vẫn đạt cao hơn năm trước. Các HTX đang mở rộng hoạt động theo hướng chú trọng đến kinh doanh dịch vụ, cần lao động gắn bó lâu dài. Từ đây sẽ tạo nhiều việc làm cho lao động nông thôn. Các HTX trong tỉnh phấn đấu, mỗi năm mở mới từ 5-10 dịch vụ, tạo việc làm cho 100-500 lao động.

Tin, ảnh Đức Hưng