Năm 2018, phấn đấu có thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới

18:45, 25/01/2018 [GMT+7]

 Sáng nay 25/1, UBND tỉnh tổ chức tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Trần Hữu Thế, UVBTV Tỉnh ủy, Phó CT UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Hữu Thế, UVBTV Tỉnh ủy, Phó CT UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh phát biểu chỉ đạo
Đồng chí Trần Hữu Thế, UVBTV Tỉnh ủy, Phó CT UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh phát biểu chỉ đạo


    Đến cuối năm 2017, trên địa bàn tỉnh bình quân số tiêu chí NTM đạt 15 tiêu chí/xã, tăng 1,24 tiêu chí/xã so với cuối năm 2016. Có 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đợt 1 năm 2017, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên toàn tỉnh lên 35 xã. Dự kiến có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM sẽ được xét vào quí 1/2018. Năm 2018, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn lên 47 xã, bình quân tiêu chí/xã đạt 15,5 tiêu chí.

    Phát biểu tại hội nghị, Phó CT UBND tỉnh Trần Hữu Thế đề nghị các sở, ngành, địa phương rà soát, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách trong xây dựng NTM phù hợp với yêu cầu thực tiễn; Xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng nông thôn mới tại các xã đạt chuẩn, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Các địa phương cần xây dựng kế hoạch, nội dung, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp cụ thể trong xây dựng xã NTM, trong đó ưu tiên tập trung đầu tư cho các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2018, bố trí xử lý dứt điểm nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới, không để phát sinh nợ mới trong năm 2018; hỗ trợ cho các xã khó khăn có số tiêu chí đạt còn thấp./.

Lê Hùng