Tập huấn, xây dựng Đề án "Chương trình mỗi xã một sản phẩm"

17:32, 12/10/2017 [GMT+7]

    Sáng 12.10, Sở NN&PTNT tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai điều tra, khảo sát số liệu, xây dựng Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) giai đoạn 2017 – 2020 và định hướng đến năm 2030. Tham gia chương trình tập huấn có đại diện các Sở, ngành liên quan, lãnh đạo UBND  và cán bộ, chuyên viên Phòng NN&PTNT các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tập huấn, xây dựng Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm”
Tập huấn, xây dựng Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm”


    Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu kinh nghiệm tổ chức phong trào mỗi xã một sản phẩm ở Nhật Bản, Thái Lan và một số địa phương trong nước. Theo đó, phong trào mỗi làng một sản phẩm giai đoạn 2005-2016 thực hiện thí điểm tại một số tỉnh, thành trong nước, đã đạt một số kết quả khả quan. Một số địa phương đã thực hiện thành công bảo tồn và phát triển làng nghề. Tại buổi tập huấn, các đại biểu cũng được hướng dẫn về chu trình thực hiện đề án mỗi xã một sản phẩm từ việc đăng ký sản phẩm; xác định và phát triển sản phẩm, dịch vụ OCOP; xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm OCOP; xúc tiến thương mại sản phẩm ...

    Mỗi xã một sản phẩm là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị. Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Chương trình được triển khai ở toàn bộ khu vực nông thôn trong toàn quốc với mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp nhằm phát triển khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập và đời sống người dân.

    Tổng kinh phí thực hiện đề án dự kiến hơn 96.158 tỷ đồng (trong đó, vốn do cộng đồng huy động hơn 90.156 tỷ đồng, vốn ngân sách hơn 6.002 tỷ đồng)./.

Hồng Thủy – Thế Hoan