Phú Yên: Kế hoạch giảm tải tại các bệnh viện công lập

20:40, 14/08/2017 [GMT+7]

    Sở Y tế Phú Yên vừa triển khai Kế hoạch giảm tải tại các bệnh viện công lập của tỉnh Phú Yên đến năm 2020.

Các bác sỹ khám bệnh cho bệnh nhân nhi
Các bác sỹ khám bệnh cho bệnh nhân nhi


    Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch này là giảm công suất sử dụng giường bệnh của các bệnh viện có công suất sử dụng giường bệnh trên 130% xuống dưới 100%; Tăng số lượng bàn khám lên 20-30% nhằm đảm bảo mỗi bác sĩ khám bệnh không quá 50 người bệnh/một ngày làm việc vào năm 2017 và 35 người bệnh/một ngày làm việc vào năm 2020. Phấn đấu trong năm 2017 có 30% và năm 2020 có từ 50% bệnh viện công lập đạt chất lượng khá trở lên theo bộ tiêu chí của Bộ Y tế./.

Quốc Hội - Đắc Lâm