Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Phú Yên

06:33, 29/06/2016 [GMT+7]

    Qua 20 năm xây dựng và phát triển tổ chức Liên hiệp hội tỉnh với 4 kỳ đại hội, đội ngũ trí thức đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, cống hiến vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Đến nay, Liên hiệp hội đã có 25 hội thành viên, tập hợp trên 20.000 hội viên trí thức, tạo dựng môi trường tốt để tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức KH&CN; chủ động đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, góp phần củng cố các luận cứ khoa học đối với những chương trình, dự án lớn của tỉnh. Liên hiệp hội tỉnh góp phần quan trọng trong tuyên truyền, phổ biến kiến thức KH&CN cho các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh ứng dụng thành tựu KHKT vào các lĩnh vực của đời sống xã hội.

    Trước đó, vào chiều 24/6, chào mừng 20 năm thành lập, Liên hiệp các hội KHKT Tỉnh tổ chức hội thảo “Liên hiệp hội Phú Yên 20 năm xây dựng và phát triển” với sự tham gia của đại diện các hội thành viên và đại biểu Liên hiệp Hội đến từ 6 tỉnh bạn. Các đại biểu tham dự hội thảo ghi nhận: bằng các hoạt động cụ thể mang lại hiệu quả thiết thực, qua 20 năm xây dựng và phát triển, Liên hiệp hội tỉnh Phú Yên ngày càng thể hiện rõ nét vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ. Tại lễ kỷ niệm, Ban tổ chức trao 24 Kỷ niệm chương vì sự nghiệp khoa học kỹ thuật cho 24 cá nhân của tỉnh; Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam tặng bằng khen cho 10 tập thể, 6 cá nhân; UBND tỉnh khen thưởng 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, phát triển Liên hiệp hội giai đoạn 1996-2016; trao giải cuộc thi viết gương "Trí thức Phú Yên vì sự nghiệp phát triển quê hương đất nước- lần thứ II (2015- 2015)".