Phê duyệt phương án khai thác, sử dụng cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá

20:13, 26/09/2017 [GMT+7]

 

Phê duyệt phương án khai thác, sử dụng cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá
Phê duyệt phương án khai thác, sử dụng cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá


         Để hoạt động của các cảng cá và khu neo đậu tránh trú cho tàu cá trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp, phát huy hiệu quả, UBND tỉnh vừa phê duyệt Phương án khai thác, sử dụng các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; thay thế Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của UBND tỉnh.

         Theo định hướng phát triển, sẽ đầu tư hoàn chỉnh xây dựng cảng cá ngừ chuyên dụng, chợ đấu giá cá ngừ tỉnh Phú Yên trong cảng cá Đông Tác và cảng cá Tiên Châu. Đầu tư các công trình cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

         Đồng thời, xây dựng và hoàn thiện các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá phục vụ nhu cầu neo đậu của tàu thuyền trong tỉnh và ngoài tỉnh, đáp ứng các yêu cầu về quản lý nghề cá hiện đại. Thông qua các cảng cá, sẽ nắm bắt được số lượng tàu thuyền, hàng hóa qua cảng, thực hiện các công tác về đăng ký, đăng kiểm, truy xuất nguồn gốc thủy sản, các thủ tục về kiểm dịch, an toàn vệ sinh thực phẩm, hải quan...

Mỹ Luận - Lê Biết