Phú Yên: Thêm 4 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM

10:06, 09/07/2018 [GMT+7]

 

Phú Yên: Thêm 4 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM
Phú Yên: Thêm 4 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM


Theo Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, đến tháng 6/2018, toàn tỉnh có thêm 4 xã đạt 19/19 tiêu chí. 04 xã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí và đang lập hồ sơ xét, thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 8/2018 gồm: xã Đức Bình Đông - huyện Sông Hinh; xã An Chấn, An Dân, An Nghiệp - huyện Tuy An. Các xã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM đều không nợ đọng xây dựng cơ bản.

Như vậy, tính đến cuối tháng 6/2018, cùng với 4 xã  cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí tỉnh ta đã có 41/88 xã được công nhận xã nông thôn mới, huyện Phú Hòa và Tây Hòa là 2 địa phương có 100% số xã được công nhận xã nông thôn mới./.

Lê Hùng