Đa dạng sinh kế hỗ trợ giảm nghèo

10:05, 09/07/2018 [GMT+7]

 

Đa dạng sinh kế hỗ trợ giảm nghèo
Đa dạng sinh kế hỗ trợ giảm nghèo


UBND tỉnh vừa ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn từ nay đến năm 2020, trong đó chú trọng đến đa dạng hóa sinh kế để người nghèo có cơ hội thoát nghèo, hạn chế tái nghèo, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở các địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo Sở LĐ-TB&XH Phú Yên, hệ thống chính sách hỗ trợ giảm nghèo cùng với chương trình, mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận được tốt hơn các dịch vụ xã hội, đời sống người nghèo được cải thiện. Tỉ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đến cuối năm 2017 còn 7,85% (giảm 2,38% so với năm 2016); tỉ lệ hộ cận nghèo còn 9,1%, số hộ tái nghèo giảm đáng kể, đặc biệt một số xã không có hộ nào tái nghèo... Mục tiêu năm 2018 là giảm tỉ lệ hộ nghèo 2,3% so với đầu năm 2018 (giảm 5.665 hộ), tỉ lệ hộ nghèo cuối năm còn 5,55%; giảm tỉ lệ hộ cận nghèo 0,41% so với đầu năm 2018.

Dù đã có nhiều hộ thoát nghèo, tuy nhiên, theo đánh giá của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo tỉnh, kết quả hỗ trợ giảm nghèo thời gian qua chưa thực sự bền vững, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, số hộ đã thoát nghèo nhưng mức thu nhập nằm sát chuẩn nghèo còn lớn, tỉ lệ tái nghèo cao… Do đó, để phù hợp với yêu cầu thực tiễn và nâng cao hơn nữa hiệu quả hỗ trợ giảm nghèo, cần tăng cường và đổi mới cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo.

Biên tập Minh Trí