Phấn đấu kết thúc vụ ép mía trong tháng 6/2018

05:42, 10/06/2018 [GMT+7]

 

Phấn đấu kết thúc vụ ép mía trong tháng 6/2018
Phấn đấu kết thúc vụ ép mía trong tháng 6/2018


Sở Công thương Phú Yên cho biết, do việc tiêu thụ mía đường chậm và sắn bị cạnh tranh từ bên ngoài nên vụ mía đường sắn năm nay trên địa bàn tỉnh dự kiến kết thúc muộn hơn mọi năm. Điều này đang làm ảnh hưởng đến sản xuất mía của nông dân.

Ông Đào Tấn Cam, Giám đốc Sở Công thương Phú Yên, thường trực Ban điều hành mía đường sắn tỉnh cho biết: Hiện nay, Ban điều hành mía đường sắn của tỉnh đang triển khai các giải pháp điều hành, đề nghị các nhà máy đường KCP chia sẻ nguồn nguyên liệu với nhà máy đường Tuy Hoà, nhằm thu mua hết diện tích mía chín còn trên các vùng nguyên liệu, phấn đấu kết thúc vụ ép năm 2018-2019 chậm nhất vào cuối tháng 6/2018./.

Lê Biết