Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13

08:30, 05/07/2018 [GMT+7]

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, mặc dù tình hình KT-XH của tỉnh đã có nhiều khởi sắc, song, một số chỉ tiêu Nghị quyết đề ra khó đạt, cần sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị tỉnh ủy lần thứ 13 diễn ra vào sáng nay (4/7).

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13
Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13


Đánh giá tại Hội nghị cho biết, trong 18 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, dự kiến có 15 chỉ tiêu có khả năng đạt, còn 3 chỉ tiêu thực hiện thấp, rất khó đạt, gồm: tốc độ tăng GDP bình quân, hiện mới đạt 7,99%, trong khi chỉ tiêu giai đoạn 2016-2020 là 12,5%; thu nhập bình quân đầu người đến nay thực hiện đạt 46,7% chỉ tiêu nghị quyết; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 13,46%.

Các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến để hoàn thiện dự thảo báo cáo và bàn các giải pháp thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra. Thảo luận, cho ý kiến dự thảo báo cáo sơ kết của Tỉnh ủy công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Chương trình hành động số 04 của Tỉnh ủy về tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng gắn với thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả khu kinh tế Nam Phú Yên; tạo điều kiện thuận lợi để Nhà máy lọc hoá dầu Vũng Rô hoàn thành và đưa vào hoạt động; Chương trình hành động số 05 về đầu tư phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh giai đoạn 2016-2020; Chương trình hành động số 07 về đầu tư phát triển nguồn nhân lực, đào tạo và thu hút nhân lực trình độ cao, gắn đào tạo với sử dụng. Hội nghị cũng đã thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Tấn Việt nhấn mạnh: Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, mặc dù tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều khởi sắc, song 3 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra đạt thấp và khó đạt vào cuối nhiệm kỳ. Việc không triển khai được Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô theo kế hoạch đã ảnh hưởng đến việc thực hiện một số chỉ tiêu đã đề ra; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh chậm được cải thiện; cải cách hành chính chưa đồng bộ, thiếu quyết liệt…Đồng chí đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra. Trong đó, tập trung công tác thu ngân sách, cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư. Kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Nguyễn Hiền – Lê Hùng