Phản biện xã hội Dự thảo Quy định về quản lý nuôi trồng thủy sản bằng lồng, bè trên các vùng biển tỉnh Phú Yên.

10:10, 22/05/2018 [GMT+7]

UB MTTQ tỉnh vừa tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Quy định về quản lý nuôi trồng thủy sản bằng lồng, bè trên các vùng biển tỉnh Phú Yên. Dự Hội nghị có Phó CT UBND tỉnh Trần Hữu Thế. CT UB MTTQ tỉnh Nguyễn Quốc Hoàn và các phó Chủ tịch đồng chủ trì Hội nghị.

Phản biện xã hội Dự thảo Quy định về quản lý nuôi trồng thủy sản bằng lồng, bè trên các vùng biển tỉnh Phú Yên
Phản biện xã hội Dự thảo Quy định về quản lý nuôi trồng thủy sản bằng lồng, bè trên các vùng biển tỉnh Phú Yên


Theo Dự thảo, Quy định này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân đang sử dụng hoặc có nhu cầu sử dụng mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản lồng, bè. Nội dung quy định về quản lý cơ sở NTTS lồng bè yêu cầu, trước mỗi vụ nuôi, chủ cơ sở có trách nhiệm nộp bản kê khai ban đầu tại UBND cấp xã và thường xuyên kê khai bổ sung nếu có sự thay đổi; các đơn vị chức năng và chính quyền cơ sở có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra về điều kiện an toàn cơ sở nuôi. Các lồng bè nuôi phải đảm bảo các quy định về vị trí,  khoảng cách đặt lồng, bè và mật độ lồng, chất lượng giống, mật độ thả nuôi, thức ăn,… Toàn bộ quy trình nuôi trồng thủy sản phải được ghi nhật ký lại và lưu giữ thành hồ sơ. Quy định cũng đề ra các nội dung về phòng chống dịch bệnh và bảo vệ môi trường, quyền lợi và trách nhiệm của các cơ sở nuôi và các cơ quan, tổ chức đối với hoạt động NTTS lồng, bè…

Tại Hội nghị, các đại biểu tham gia đóng góp nhiều ý kiến xây dựng nhằm giúp hoàn thiện nội dung quy định, góp phần đảm bảo việc quản lý nuôi trồng thủy sản bằng lồng, bè ở các vùng biển trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới./.

Hồng Thủy – Đắc Lâm