Tuy An: Thu hoạch dứt điểm vụ lúa đông xuân 2017 - 2018

05:03, 16/05/2018 [GMT+7]

 

Tuy An: Thu hoạch dứt điểm vụ lúa đông xuân 2017 - 2018
Tuy An: Thu hoạch dứt điểm vụ lúa đông xuân 2017 - 2018


Tại huyện Tuy An, đến thời điểm hiện nay, nông dân đã cơ bản đã thu hoạch dứt điểm 2.800ha vụ lúa đông xuân 2017 - 2018.

Tuy đầu vụ sản xuất bà con gặp điều kiện thời tiết không thuận lợi, phải xuống giống muộn hơn so với lịch vụ sản xuất từ 10 - 15 ngày, nhưng nhờ phần lớn diện tích sản xuất được áp dụng quy trình kỹ thuật “1phải 5 giảm” và “3 giảm, 3 tăng”, sâu bệnh xuất hiện gây hại ít, nguồn nước tưới đảm bảo, nên năng suất thu hoạch khá cao, đạt 70,2 tạ/ha, cao hơn 6 tạ/ha so với vụ lúa cùng kỳ năm ngoái.

Hiện nay, nông dân huyện Tuy An đang khẩn trương vệ sinh đồng ruộng, chú trọng gia cố, sửa chữa công trình kênh mương nội đồng và triển khai cày ải, chuẩn bị cho vụ sản xuất hè thu 2018./.

Tin, ảnh Khắc Nho