Cục Quản lý môi trường y tế kiểm tra công tác ATVSLĐ ngành y tế

10:50, 11/07/2018 [GMT+7]

 

Cục Quản lý môi trường y tế kiểm tra công tác ATVSLĐ ngành y tế
Cục Quản lý môi trường y tế kiểm tra công tác ATVSLĐ ngành y tế


Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế  và Công đoàn Y tế Việt Nam vừa tổ chức kiểm tra việc phổ biến, triển khai Luật An toàn, vệ sinh lao động và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp đối với Ngành Y tế Phú Yên.

Qua công tác kiểm tra, Cục Quản lý môi trường y tế đánh giá: Ngành Y tế, đặc biệt là bệnh viện trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định về bảo hộ và an toàn lao động cho nhân viên y tế, đặc biệt là nhân viên y tế làm việc trong môi trường bức xạ đều có bảo hộ lao động đặc biệt; hệ thống xử lý rác thải an toàn, có hồ sơ theo dõi và quản lý sức khỏe nhân viên y tế, giải quyết kịp thời các chính sách cho nhân viên y tế khi gặp rủi ro tai nạn nghề nghiệp.

Cục Quản lý môi trường y tế cũng đề nghị một số nội dung như: Ngành y tế tỉnh cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chăm sóc sức khỏe nhân viên y tế tại các cơ sở y tế, hoàn thiện phòng khám bệnh nghề nghiệp tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh; thực hiện quan trắc môi trường lao động tại các cơ sở y tế, để nhân viên y tế được làm việc trong môi trường an toàn; tăng cường công tác truyền thông giáo dục, huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động, luôn luôn cải thiện điều kiện làm việc, phòng chống bệnh nghề nghiệp và quản lý chặt chẽ hồ sơ sức khỏe của nhân viên y tế.

Quốc Hội – Thanh Bình